پرۆفايله‌كان

شیكاری چه‌وریه‌كان :

 

  • Total cholesterol
  • LDL (Low Density Lipoprotein)
  • HDL (High Density Lipoprotein)
  • Triglyceride
  • VLDL (Very Low Density Lipoprotein)
شیكاری فرمانی جگه‌ر :
  • ALT (Alanine Transaminase) or (GPT)
  • AST (Aspartate Aminotransferase) or (GOT)
  • ALP (Alkaline Phosphatase)
  • Bilirubin (Direct & Indirect)
  • GGT (Gamma-Glutamyl Transferase)
  • Total Protein
  • Albumin
  • Globulin
شیكاری فرمانی گورچیله‌ :
  • GUE (General Urine Examination)
  • Serum Creatinine
  • Blood Urea
  • Electrolytes;
 • Sodium (Na+)
 • Potassium (K+)
 • Chloride (Cl-)
 • Ionized Calcium (Ca+2)
شیكاری نه‌خۆشی شه‌كره‌ :
  • FBS (Fasting Blood Sugar)
  • HbA1c%
  • Glucose Tolerance Test (GTT)
  • Postprandial Glucose
شیكاریه‌كانی رژێنی په‌ریزاد (غوده‌)
  • TSH
  • T3
  • T4
  • F. T3
  • F. T4
  • TG (Thyroglubulin)
دژه‌ته‌نه‌كانی رژێنی په‌ریزاد (غوده‌) :
  • Anti-TPO
  • Anti-TSH Receptor
  • Anti-TG (Thyroglubulin Ab)
شیكاری هۆرمۆنی مێینه‌ و نێرینه‌ :
  • LH
  • FSH
  • Prolactin
  • Estradiol (E2)
  • Total Testosterone
  • Free Testosterone
  • AMH
  • B-HCG
  • Progesterone
  • Androgen
  • S.H.B.G
  • Seminal Fluid Analysis
ڤیتامینه‌كان :
  • Vitamin D3
  • Vitamin B12
  • Folate (Folic Acid)
شیكاری رێژه‌ی ئاسن :
  • Total Iron
  • U.I.B.C
  • T.I.B.C
  • Ferritin
  • Transferrin
  • Transferrin Saturation %
شیكاری زیادبوونی مووی ئافره‌تان :
  • DHEA-S
  • ACTH
  • Estradiol (EII)
  • Progesterone
شیكاری خوێن مه‌یین :
  • CBC
  • Blood Film
  • PT
  • INR
  • aPTT
  • Fibrinogen
شیكاری ڤارۆسی جگه‌ر و ئایدز :
  • HBs Ag
  • HCV Ab
  • HIV Ab

شیکاریەکانی ڤایرۆسی جگەر جۆری (بی)

  • HBs Ag
  • HBs Ab
  • HBe Ag
  • HBe Ab
  • HBc Ab Total
  • HBc Ab IgM
شیكاری كه‌م خوێنی گشتی :
  • CBC & Blood Film
  • Total iron
  • T.I.B.C
  • Ferritin
  • Reticulocytes Count
  • Vitamin B12
  • Folate (Folic Acid)
شیكاری رۆماتیزمه‌ :
  • CBC & Blood Film
  • ESR
  • CRP
  • RF (IgG, IgM)
  • Anti-CCP
  • Anti-Streptolysin O Titer
  • ANA
  • Uric Acid
شیكاری هه‌ستیاری به‌ گه‌نم :
  • Anti-Gliadin (IgG, IgA)
  • Anti-Endomysial (IgG, IgA)
  • Tissue Transglutaminase (IgG, IgA)
شیكاری تۆرچ :
  • Toxoplasma (IgG, IgM)
  • Rubella (IgG, IgM)
  • CMV (IgG, IgM)
شیكاری هه‌ستیاری به‌ خۆراك و هه‌ناسه‌دان :
  • Total IgE
  • Respiratory Panel
  • Food Panel
شیكاری فشۆلی ئێسك :
  • Vitamin D3
  • PTH
  • Calcium
  • Phosphate